Sr No: Name
1 Tushar Gupta (C)
2 Harish Verma (VC)
3 Raghav Sankaran
4 Amar Parab
5 Rakesh Yedla
6 Adarsh Sanas
7 Kishor Rangaraj
8 Abhishek KJ (WK)
9 Vishnu Shanmugam
10 Jeeva Shanmugam
11 Hitav Patel
12 Ayushman Bhat
13 SaikumarBokka (WK)
14 Fayaz Shaik (WK)
15 Manoj Chowdary Arikatla
16 MarudhupandiNadimuthu
17 Amardeep Singh
18 Naman Dhillon
19 Anil Kumar Raju Hasti
20 CheytanPolishetty
21 DilhanAmarasinghe
22 Khitish Behera
23 Akilesh Babu
24 Rajasekhar Mudragada
25 Chakravarthy Kanchalra