Sr No: Name
1 Manjot Singh
2 Ashni Kohli
3 Sandeep Khaira
4 Harpreet Kooner
5 Kamal
6 Sukhjeet Sandhu
7 Mahesh Babu
8 Sunil Kumar
9 Gurwinder
10 Jhujar
11 Sona Dansiwal
12 Sunny Sharma
13 Jora
14 Gurdeep singh
15 Malhar singh
16 Abuzar
17 Pardeep singh
18 Baljit singh
19 Rajveer
20 Manoj Kumar
21 Mehndi Al Hasan