Sr No: Name
1 Ashish Mehta
2 Some Sharma
3 Wasim Sultan
4 Ibrahim Sultan
5 Harry Singh
6 Harjeet Sandhu
7 Sikander Virk
8 Gautam Rai (vc) (wk)
9 Aman Khan
10 Ranjit Matharu
11 Ashu Verma
12 Pavi Mal
13 Hasan Mahmmod
14 Jasbir Singh Dhillon (c)
15 Vishal chaudhary
16 Nasir Khan
17 Sukhwant Singh
18 Gurinder Virk
19 Rajveer
20 Anurag