Sr No: Name
1 Deepak chauhan
2 JSandeep singh
3 Sabi
4 Bal (c)
5 Harry dhandha
6 Jazz matharu
7 Mandeep singh
8 Nikhil jassal
9 ManPreet upper
10 Gurvir bedesha
11 Sarabjit singh
12 Sadiqullah
13 Sukh Heer
14 Bilal Ahmedzai
15 Kapil sharma